• Übernahme der Klein und Wieler OHG [ anzeigen ]
• Alternativen zur FSI®-Produktserie
[ anzeigen ]

Dybdefiltrering

Til dybdefiltrering tilbyder vi nålefilt og forskellige filterpatroner.

Disse filtreringsmedier har ikke en defineret maskestørrelse lige som sigtevævet til overfladefiltrering. Materialernes fibre er tilfældigt arrangeret og danner porer til forskellige porestørrelser. Ved dybdefiltrering tilbageholdes partiklerne ganske vist også mekanisk på overfladen, men de tilbageholdes dog hovedsageligt mekanisk og adsorptivt inde i filtermediet.

Et tydeligt eksempel er nålefilt: Det består af enkeltfibre som ved fremstillingen anbringes tilfældigt ved hjælp af nålepassager og befæstes. Filtets yderside bliver i de fleste tilfælde flammet eller kalandreret, dvs. varmebehandlet, for at undgå at der kommer fibre i filtratet. Antallet af nåle, deres tykkelse og penetrationsdybde bruges til at bestemme fibrenes fortykning og dermed nålefiltets nominelle separationsgrænse.

De partikler der skal udskilles fra en suspension, tilbageholdes først af filtets tredimensionelle struktur. Man skal være opmærksom på at en del af disse partikler kan passere, dvs. filtets faktiske separationsgrad ligger på ca. 60-70 %.

For at imødegå denne egenskab kan man fx vælge et filt med en nominel finhed på 25 µm i stedet for 50 µm.

Mange af porerne har en stor tørstofopsamlingsevne hvis gennemløbet samtidig er godt. Dvs. at selv om filterelementet allerede er bebyrdet af en høj andel faststoffer, finder suspensionen stadig porer og kanaler hvor de kan strømme gennem filterelementet. En filterkage opbygger sig derfor kun meget langsomt på overfladen af filterelementet. Det giver til gengæld gunstige forhold til at filterelementet får en lang levetid.

Ofte har dybdefiltre en asymmetrisk porestruktur, dvs. at porerne bliver mindre jo dybere de er placeret i filtermediet. Ved suspensioner med stor partikelstørrelsesfordeling giver dette nogle fordele da de større partikler kan trænge ind i filtermediet og ikke straks blokerer overfladen. På den måde kan filterelementets levetid forlænges yderligere.

Virvaret af fibre i et dybdefilter er velegnet til adskillelse af geleagtige partikler, såfremt der arbejdes ved lav filtreringshastighed.

Vil du have et specialtilbud?

Send os oplysninger om materiale, størrelse og antal, og vi sender straks et uforpligtende tilbud.