• Übernahme der Klein und Wieler OHG [ anzeigen ]
• Alternativen zur FSI®-Produktserie
[ anzeigen ]

Overfladefiltrering

For det første definerer maskestørrelsen præcist hvilke partikler der kan passere sigtevævet: Alle partikler med en diameter der er større end maskestørrelsen, holdes tilbage på sigtevævets overflade.

Men denne effekt kan påvirkes af forskellige faktorer:

Der er mulighed for at geleagtige partikler deformeres og trænger gennem mindre åbninger i vævet.

Ydermere har det "åbne filterområde" indflydelse på vævets separationseffekt. Det åbne filterområde definerer hvor stor en procentdel af sigtevævets filterområde der består af maskeåbninger (i forhold til tråde).

Her bør man tage højde for at trådstyrken spiller en vigtig rolle. Jo stærkere tråden er, jo mere stabilt er vævet, men filterområdet reduceres og separationseffekten falder.

Ved de forskellige væv med forskellige finheder varierer vævets åbne filterområde meget afhængigt af tråddiametren: Mens et væv med en maskestørrelse på 1.000 µm har et åbent filterområde på 59 %, er det ved en maskestørrelse på 25 µm kun 19 %. Dette skyldes at trådtykkelsen ikke reduceres proportionelt med maskestørrelsen. Trådene ville blive for tynde, og vævet ikke tilstrækkelig stabilt.

Trods denne indvirken på filtreringen har disse sigtevæv stadig en meget stor separationseffektivitet og giver en god reproducerbarhed af filtreringsresultatet.

Vævets maskestørrelse og partikelstørrelsen vises i µm (1.000 µm = 1 mm).

De hyppigst anvendte materialer er polyamid, polyester og polypropylen. De adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige grader af kemikalie- og temperaturbestandighed.

Vil du have et specialtilbud?

Send os oplysninger om materiale, størrelse og antal, og vi sender straks et uforpligtende tilbud.